Eriksberg idag

Kort historia om Eriksberg
Eriksberg ligger inom stadsdelen Lundby och ett stort bostadsbyggnadsprojekt på Hisingen i Göteborg. Bostäderna ligger på det gamla Eriksbergsvarvets område. Då varven lades ner började man bygga bostäder vilket har resulterat i ett av Göteborgs mest moderna bostadsområden. Kvar från varvstiden finns bland annat en 84 meter hög orange bockkran som utgör landmärke för hela Eriksberg.

Innan man började bygga ny bostadsbebyggelse användes Eriksbergsområdet till stora konserter med världsartister under åren 1986-1990. Några superstjärnor var Michael Jackson 1988, U2 1987, Rolling Stones och Madonna 1990. Madonna hade sin Blond Ambition Tour här år 1990.

Den moderna bebyggelsen utgörs främst av flerfamiljshus, uppförda under olika etapper av olika byggföretag. I området finns både hyreslägenheter och bostadsrätter.

Det går att promenera utefter vattnet från Lindholmen, via Sannegårdshamnen, Eriksbergstorget, Eriksbergsdockan till Färjenäs. Det finns flera skulpturer och statyer.

Spännande kvällsbelysning som ändrar färg finns vid den gamla rampen/slipen och på stenväggen mot platån. Eriksbergskranen är också upplyst. Ljussättningen av kranen, och dockan intill tilldelades år 2010 Award of Excellence av International Association of Lighting Designers.[2]

Västra Eriksberg består av fem ministadsdelar som tillsammans bildar en harmonisk helhet. Området präglas framförallt av minnena från varvsepoken; stapelbädd 6, torrdockan och bockkranen, men också av Färjenäsparken i väster. Hamnkaraktär kompletteras av parkmiljö och de låga delarna nere vid vattnet får sina motpoler i parkens berg och den högt liggande platån norr om berget i Färjenäsparken. Fem ministadsdelar anpassas efter områdets olika förutsättningar och samspelar inbördes, liksom med de historiska minnesmärkena och nivåskillnaderna.

Kvarteret Stapelbädden i öster, som får sin karaktär av de sluttande betongelementen i strandkanten, bildar övergång mellan den befintliga bebyggelsen på Maskinkajen och den runt torrdockan. Hamnkänslan runt torrdockan, liksom bockkranens storlek, är det som utmärker kvarteren i Dockan. 

Delvis i skydd av berget i Färjenäsparken och i direkt närhet till bergets promenadstigar och utsiktsplatser ligger Platån, ett område med parkliknande karaktär där en låg och ombonad bebyggelse skapar skyddade gårdar.

Med Färjenäsparken i ryggen och hela hamninloppet för sina fötter ligger punkthus som bildar Kajen. I väster lägre hus för att möta Färjenäsparken och i öster något högre för att ta upp bockkranens stora skala.

En stor tillgång för Västra Eriksberg och Norra Älvstranden är Färjenäsparken, som med berg, stigar och historiska minnesmärken, är en utmärkt plats för rekreation och fritidsaktiviteter.

I och mellan de olika ministadsdelarna finns ett flertal platser, torgbildningar och andra gaturum för handel, evenemang och mänskliga möten. Samtliga kännetecknas av vackra markarbeten, sittplatser i skyddade lägen och planteringar.

Torrdockans kajer, sju respektive tio meter breda, kompletteras med lägre träbryggor. Det blir två 400 meter långa promenadstråk med butiker, uteserveringar och sittplatser. Här blandas båtfolk med flanörer, cyklister och rullskridskoåkare. En drygt fyra meter bred gång- och cykelbro förbinder östra och västra sidan.

Platsen vid dockans mynning har en fantastisk utsikt över älven och in mot centrala Göteborg. 

I mitten av platån hittas ett litet torg som är stadsdelens gröna vardagsrum. Trädplanteringar och sittplatser kompletteras av breddade trottoarer som ger plats för uteserveringar. Torget är en naturlig mötesplats för de kringboende.

Längst i väster ligger områdets och Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lekplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. I parken hittar man olika områden som till exempel en björkdal, en körsbärsdal, en ekdal och gamla trädgårdar. Här finns också historiska minnesmärken som Karl IX:s kyrkoruin. Dessutom finns utegym, konstgräsplan, basketplan, hundrametersbana samt steetplaza för skateboard och BMX. Färjenäsparken färdigställdes under 2023. 

Färjenästerrassen som färdigställdes 2012 är en svagt sluttande parkanläggning med gräsytor, trädplanteringar, lekplats och promenadvägar som leder upp till Platån.

Strax öster om dockan ligger de gamla stapelbäddarna från varvstiden. Stapelbädd 5, som idag är helt igenfylld, är en liten vasspark i strandkanten. Stapelbädd 6 som fortfarande är intakt, har kompletterats med sittplatser på den mellanliggande piren samt en ljusanläggning på det sluttande betongplanet.

Platån
Högt, och delvis skyddat av Kvarnberget, ligger Platån med radhus och låga flerbostadshus. Områdets främsta tillgång är Kvarnbergets grönska, slingrande stigar och utsiktsplatser.

Här hittar du ett småskaligt boende i trevåningshus och flerbostadshus med en fjärde indragen våning. Miljön är trivsam med skyddade torgbildningar, gröna omgärdade gårdar och små gångvägar mellan radhusens trädgårdar.

Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

Platån innehåller cirka 570 bostäder, varav ungefär 70 är radhus. I anslutning till torgbildningarna finns lokaler i kvartershörnen och där utvidgas trottoarerna för att ge möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. 
 
Kajen
Den väl avgränsade strandremsan mellan torrdockan, berget och Färjenäsparken, med tio tvärställda hus, bildar området Kajen. Här bor man i ett vackert söderläge med hamnlivet på ena sidan och Färjenäsparkens natur på den andra. Hushöjderna sjunker från tio våningar i öster, där bockkranen dominerar, till sex våningar i väster vid den småskaliga Färjenäsparken.

Husen lånar sin karaktär från Färjenäsparken med en skarpt skuren yta i sten mot öster och en livligare något lägre fasad mot väster. Gårdarna mellan husen vid älven ligger något förhöjda med breda sittvänliga trappor ut mot kajstråket. Mellan husen mot berget ligger gårdarna på överdäckade källare och parkeringar, vilket ger bra utsikt mot älven och skapar en naturlig övergång till Kvarnbergets högre nivåer. Från gårdarna leder breda sittbara trappsteg av trä ner till gatan mellan husen.

Kajen innehåller omkring cirka 350 bostäder med lokaler i några av husens markplan. Parkeringsplatser finns i garage under husen.

https://www.youtube.com/watch?v=kKluZSZfoTM