Styrelsens kontaktuppgifter samt ansvarsområden

Eriksbergs Samfällighetsförening.

Org.nr 716444-8453

Cecilia Magnusson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande samt Arbetsutskottet

cecilia.magnusson62@gmail.com
Mobil. 0703-76 06 67
 

Åke Nilsson

Arbetsutskottet

Ansvarsområde: Arbetsutskottet, Ga2 Kajerna, Ga4 parkeringar samt Ga10 sopsug

ake.n09@outlook.com


Björn Demme
Arbetsutskottet
Ansvarsområde. Arbetsutskottet, Kajerna, Ga4 parkeringar samt Ga10 sopsug
bjorn.demme@gmail.com