Ångaren Bohuslän är byggd på Eriksberg år 1913

 

Eriksberg, området från dåtid till nutid

Bebyggelse på Norra Älvstranden har funnits åtminstone sedan 1300-talet då här låg en borg eller ett slott, Lindholmens slott. På 1500-talet fanns, mellan Slottsberget och Skatberget, ett skeppsvarv som byggde båtar för svenska örlogsflottan. Men i stort sett var området långt in på 1800-talet en lantlig idyll. Göteborgs tillväxt skedde söder om älven.

 

Industrialiseringen

Under Napoleons kontinentalsystem blev Göteborg transitohamn för den brittiska handeln med kontinenten. Förbindelserna med Storbritannien blev allt intensivare under 1800-talet vilket var själva början till industrialiseringen i Göteborg. Flera engelska industri- och affärsmän flyttade till Göteborg och byggde upp betydelsefull verksamhet här med hjälp av kapital från de stora handelshusen i Göteborg. 1841 grundades Göteborgs Mekaniska Verkstad, 1844 AB Lindholmens Varv och 1853 Eriksbergs Mekaniska Verkstad vilka sedan kom att utvecklas till tre av Sveriges största varv. Bostadsbebyggelsen fanns då fortfarande nästan helt och hållet söder om Göta älv.

 

Eriksbergs Mekaniska Verkstad

Under nästan 150 år var varven och hamnen Göteborgs ansikte mot omvärlden. Göteborg var då en av världens största varvsstäder. Norra Älvstrandens historia är varvens historia. Eriksbergs Mekaniska Verkstad anlades 1853 av Christian Barchman. Då var namnet Eriksbergs metall och tackjerns-gjuteri.

Från början var skeppsbyggeri bara en liten del av verksamheten. Man bedrev mångsyssleri. Verkstadsprodukter tillverkades, gjuterirörelse bedrevs och reparationer av olika slag utfördes. Men också småbåtar byggdes. Kanalbåtar, skärgårdsbåtar och ångslupar.

Först 1873 levererades det första fartyget, en bogserångslup. Efter detta sköt fartygsproduktionen fart och 1876 bildas Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB.

1915 övertogs aktiemajoriteten av Broströms som förblev varvets ägare fram till varvskrisen 6 årtionden senare. Skeppsbyggnadsepoken på Eriksberg blev 105 år.

Den inleddes 1873 med bogserbåten "Aktiv" och avslutades våren 1979 med en tanker på 31 000 dwt.

Epoken Eriksbergs Mekaniska Verkstad kom att omfatta över 600 fartyg. 1970 övertog Eriksbergs Mekaniska Verkstad konkurrenten Lindholmens Mekaniska Verkstad. 1973 sålde Eriksbergs Mekaniska Verkstad sin reparationsverksamhet till Götaverken och blev därmed ett renodlat nybyggnadsvarv. Varvskrisen under 1970-talet ledde 1976 till att staten blev majoritetsägare till Götaverken. Samtidigt blev Eriksbergs Mekaniska Verkstad ett dotterbolag till Götaverken.

 

Efter varvet

Under 1970-talet kom de stora strukturförändringarna inom varvsnäringen i Göteborg. De stora varven samlades under företaget Svenska Varv AB, senare omdöpt till Celsius AB, för att läggas ner ett efter ett.

År 1985 bildade Celsius dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB för förvaltningen av de stora nerlagda varvsområden som fanns och vid denna tidpunkt tog arbetet med stadsförnyelsen fart. Omdaningen av de gamla varvsområdena Eriksberg, Götaverken och Arendal var framgångsrik.

Nya företag flyttade in i ombyggda varvsbyggnader. Människor flyttade in i nybyggda lägenheter. Hotel 11 startade i Eriksbergs gamla maskinhall. Publikdragande utställningar arrangerades i Eriksbergshallen. Nordens största idrottshall för inomhusidrott invigdes på Lundbystrandområdet. Restauranger öppnades. Färjelinjen "Älvsnabben" började trafikera älven och Norra Älvstranden. Allt detta och mer därtill gav naturligtvis publicitet och fler och fler människor blev intresserade av utvecklingen på området.

Våren 1996 köptes Eriksbergs Förvaltnings AB av Göteborgs stad. Sedan dess har ett antal fastigheter sålts och genom markförvärv och markbyten kan nu bolaget koncentrera sin verksamhet till området mellan Götaälvbron i öster och Älvsborgsbron i väster. Det område som kommit att heta Norra Älvstranden och Eriksbergs Förvaltnings AB bytte då namn till Norra Älvstranden Utveckling AB. Som ska koncentrera sig på att leda, driva och vara katalysator för utvecklingen av detta område.

 

Eriksberg i framtiden

En viktig del av Älvstranden Utveckling AB:s arbete är att styra och påverka innehållet och inriktningen på byggnationerna som sker på Norra Älvstranden. De har skapat en plan för hur den övergripande helheten ska se ut. I planerna finns 600 000 m2 byggrätter som skall förverkligas i framtiden. Detta innebär investeringar med ett sammanlagt belopp om ca 10 miljarder kronor. Under de närmaste åren kommer det att bl. a. att byggas kontorsfastigheter på Lindholmspiren och bostäder vid Sannegårdshamnen. Till kommande investeringar hör även all infrastruktur med gator, ledningar, parker, bryggor mm. På deras hemsida www.alvstranden.com kan du läsa om de olika kommande byggen och planerna på hur Eriksberg ska se ut i framtiden. Den större delen av byggnationerna har färdigställts medan andra är under uppförande och då i huvudsak inom området Västra Eriksberg och (plattån).