Felanmälan sopstopp etc.

Aktuellt

ÅVC-pråmen  återkommer våren 2022.

Eriksbergs Kulturbåtshamn tar över båtplatserna på de längsgående kajerna.

Från och med 2020-01-01 t.o.m 2025-12-31 tar föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn som arrenderar pirarna över skötseln av de längsgående kajerna från Styrfarten i väst till Vindarnas Tempel vid infarten till Sannegårdshamnen. Detta för att området skall ha en förening som sköter alla båtplatser på Eriksberg. Se bilaga.
Däremot förvaltar och sköter Samfällighetsföreningen kajerna som förrut.

Ny styrelse i din förening?

Det enda sättet för oss att hålla vårt adressregister uppdaterat är genom att vi får information från er.

Därför vill jag påminna er om att i dessa stämmotider tänka på att meddela Annika på GUAB om ev. nya styrelseledamöter och ev. ändrade adresser och e-postadresser.

Tusen Tack på förhand!


 

GUAB

Teknisk och ekonomisk förvaltare
 

Guab sköter den tekniska och den ekonomiska förvaltningen. Frågor angående den tekniska förvaltningen besvaras av Daniel Ståhlgren på telefon 031- 51 52 40 och på frågor om den ekonomiska förvaltningen svarar Annika Hermansson 031- 788 99 34.

Det går också bra att maila GUAB på info@guab.se.

GUAB nås säkrast på telefon 031-51 52 40 och på mailen.