Felanmälan sopstopp etc.

Aktuellt

                              Göteborg 400 år

Fredagen den 4 juni 2021 firar Göteborg 400 år och då kommer en filminspelning att äga rum ombord på Ostindiefararen. Den avslutas med att skeppet saluterar staden med fyra skott kl 16.21.

Återvinningspråmen våren 2021.

Nu kommer den populära Återvinningspråmen tillbaka till Eriksberg i april 2021.

 

Se tidtabell för ÅVC-pråmen våren 2021 nedan.

Eriksbergs Kulturbåtshamn tar över båtplatserna på de längsgående kajerna.

Från och med 2020-01-01 t.o.m 2022-12-31 tar föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn som arrenderar pirarna över skötseln av de längsgående kajerna från Styrfarten i väst till Vindarnas Tempel vid infarten till Sannegårdshamnen. Detta för att området skall ha en förening som sköter alla båtplatser på Eriksberg. Se bilaga.
Däremot förvaltar och sköter Samfällighetsföreningen kajerna som förrut.

AKTUELLT
HAMNBANAN

2020-01-29. Information om byggstart av Hamnbanan.
Klicka på filen nedan för att läsa.

Kan vi hjälpas åt att få hit en till Återvinninsstation?

Vi är i skriande behov av ännu en återvinningsstaion, alla vill ha en, men inte just på "sin" mark.
Det är FTI  som sköter detta, för att få till detta måste vi ligga på och ringa, skriva - flera gånger!
Så hör av er till:
FTI tel: 08-566 144 74

 

Ny styrelse i din förening?

Det enda sättet för oss att hålla vårt adressregister uppdaterat är genom att vi får information från er.

Därför vill jag påminna er om att i dessa stämmotider tänka på att meddela Annika på GUAB om ev. nya styrelseledamöter och ev. ändrade adresser och e-postadresser.

Tusen Tack på förhand!


 

Matavfalls-kontroller

Vi har nu avslutat projektet med matavfallskontrollerna.

Det som kom ut av det är att det är relativt ofta som det förekommer plastpåsar runt papperspåsen med matavfall.

Vi förstår problemet med droppande påsar och vi skulle verkligen vilja ha en lösning med tex majspåsar istället, men tyvärr är det ju inte upp till samfälligheten att bestämma det. Den frågan hanteras av Kretslopp & Vatten.

Vad kan man göra istället??
Jo - använd dubbla påsar! Eller lägg lite hushålls- eller tidningspapper i botten som suger upp det blöta.

Som ni säkert redan vet så har vi ju gått ifrån kompostavfall till matavfall, vilket betyder att man inte får slänga jord och krukväxter i matavfallet.
 

Föreningsstämma

Styrelsen för Eriksbergs Samfällighetsförening har beslutat att med hänvisning till Myndigheternas rekommendationer med anledning av den stora risk som föreligger för spridning av Coronaviruset, skjuta upp föreningsstämman som var planerad att äga rum 21 april 2020, kommer att äga rum vid ett senare tillfälle.
Ny kallelse kommer att skickas ut enligt stadgarna.

Förslag till årsredovisning samt bilagor kommer att finnas under Samfälligheten/Ekonomi/
årsredovisningar. 
Kallelse kommer att skickas ut genom E-post/brev.

Utställningen "Nu och Då"

Utställningen om Eriksbergsområdet Nu och Då finns nu i en ny men lite mindre upplaga på Erikbergstorget söder om Quality Hotel 11.
 

P-problem vid ut- eller inflyttning

Ni vet väl att ni har möjlighet att vid ut- eller inflyttning få tillgång till ett P-kort som gäller för flyttdagen och att ni får stå med bil vid er entré.
Kontakta Annika Hermansson på GUAB som sköter administrationen. Tel. 031-788 99 34

Boulebana på Eriksberg

November 2018.
Boulebanan i Bratteråsparken är breddad med drygt 1 meter så att den går att dela i två banor.
Nya boulebanan

Gamla boulebanan

GUAB

Teknisk och ekonomisk förvaltare
 

Guab sköter den tekniska och den ekonomiska förvaltningen. Frågor angående den tekniska förvaltningen besvaras av Daniel Ståhlgren på telefon 031- 51 52 40 och på frågor om den ekonomiska förvaltningen svarar Annika Hermansson 031- 788 99 34.

Det går också bra att maila GUAB på info@guab.se.

GUAB nås säkrast på telefon 031-51 52 40 och på mailen.
 

Lokal IT Partner

Service, reparationer och tjänster inom PC och MAC, och försäljning av datorer och tillbehör. Även hemservice, nätverk eller helt enkelt bara lite rådgivning i din närhet

Läs mer  

Konst på Eriksberg
Här "Fisken" av Ivana Machackova.