Styrelsemedlemmar

Ordförande
Cecilia Magnusson             Brf Terra Nova
 

Arbetsutskott
Cecilia Magnusson             Brf Brf Terra Nova
Björn Demme                     Brf Kajkanten
Åke Nilsson                        Brf Ångaren Artemis
 

Ordinarie ledamöter
utöver ovanstående

Muamer Zivzic (adj)          Bostadsbolaget
Thomas Lydhig                 Sörhallspromenaden 
Roger Nordh                     Västra Eriksbergs Samf.förening
Peter Lorentzson               Brf Maskinkajen
Daniel Lindblom                Brf Bockkranen

Suppleanter
Christer Ställvik                 Brf Kvarnen
Titti Tindvall                       Brf Vinga
Agneta Walton                  Brf Sjöportsterassen
Marie Frank-Söderblom    Brf Tre Leijon
Marianne Naversjö            Brf Styrfarten
 

Revisorer
Externrevisor                      Eva Johansson, Frejs revisionsbyrå
Internrevisor                       Agneta Brevenhag 
Intern revisorsuppleant      Marianne Carlström

Förvaltning
Daniel Ståhlgren                 Teknisk förvaltare, GUAB
Ann Olsén                           Ekonomisk förvaltare, GUAB

Annika Hermansson           Ekonomisk förvaltare, GUAB

Soluppgång i mars 2009