Styrelsemedlemmar

Ordförande
Cecilia Magnusson             Brf Terra Nova
 

Arbetsutskott
Cecilia Magnusson             Brf Brf Terra Nova
Björn Demme                     Brf Kajkanten
Åke Nilsson                        Brf Ångaren Artemis
 

Ordinarie ledamöter
utöver ovanstående

Muamer Zivzic (adj)           Bostadsbolaget
Xavier de Maupeou           Fastighetskontoret
Thomas Lydhig                 Sörhallspromenaden 
Roger Nordh                     Västra Eriksbergs Samf.förening
Peter Lorentzon                Brf Maskinkajen
Daniel Lindblom                Brf Bockkranen

Suppleanter

Tomas Eriksson                Brf Tre Lejon
Christer Ställvik                 Brf Kvarnen
Titti Tindvall                       Brf Vinga
Agneta Walton                  Brf Sjöportsterassen
Andrea Meiling                  Brf Skotet
Marianne Naversjö            Brf Styrfarten
 

Revisorer
Externrevisor                      Kjell Eriksson, Revisorsringen
Internrevisor                       Henrik Lützen
Intern revisorsuppleant       Marianne Carlström

Förvaltning
Daniel Ståhlgren                 Teknisk förvaltare, GUAB
Ann Olsén                           Ekonomisk förvaltare, GUAB

Annika Hermansson           Ekonomisk förvaltare, GUAB

Soluppgång i mars 2009