Styrelsemedlemmar

Ordförande
Marianne Carlström,        Brf Maskinkajen, ledamot

Vice ordförande

Lennart Börjesson,           Brf Älvstranden, ledamot

Ordinarie ledamöter utöver ovanstående
Henrik Gustafson,            Älvstranden Utveckling AB
Monica Moorhead,           Kongresservice KB
Tony Gyllberg                  Bostadsbolaget
Xavier de Maupeou,         Fastighetskontoret
Åke Nilsson                      Brf Ångaren Artemis
Victoria Tisell                    Castellum Väst AB
Thomas Lydhig                 Sörhallspromenaden 1
Hans Augustsson             Brf Vinga

Suppleanter
Loole Hagberg                  Brf Sången
Daniel Lindblom                Brf Bockkranen
Frede Petersen                 Brf Måseskär
Henrik Sahlin                     Brf Tre Lejon
Björn Demme                    Brf Kajkanten
 

Revisorer
Externrevisor                    Revisorsringen, Kjell Eriksson
Internrevisor                     Henrik Lützen

Förvaltning
Daniel Ståhlgren,              Teknisk förvaltare, GUAB
Ann Olsén,                        Ekonomisk förvaltare, GUAB

Annika Hermansson         Ekonomisk förvaltare, GUAB

Soluppgång i mars 2009