Styrelsemedlemmar

Lennart Börjesson           Ordförande, Brf Älvstranden

Arbetsutskottet

Åke Nilsson                      Brf Ångaren Artemis
Björn Demme                   Brf Kajkanten

Ordinarie ledamöter utöver ovanstående
Henrik Gustafson             Älvstranden Utveckling AB
Monica Moorhead            Kongresservice KB
Tony Gyllberg                   Bostadsbolaget
Xavier de Maupeou          Fastighetskontoret
Victoria Tisell                    Castellum Väst AB
Thomas Lydhig                 Sörhallspromenaden 1
Hans Augustsson              Brf Vinga

Suppleanter
Daniel Lindblom                Brf Bockkranen
Frede Petersen                 Brf Måseskär
Henrik Sahlin                     Brf Tre Lejon
Thomas Ivarsson               Brf Maskinkajen
Solveig Axelsson               Brf Skotet
 

Revisorer
Externrevisor                    Revisorsringen, Kjell Eriksson
Internrevisor                     Henrik Lützen
Internsuppleant                Marianne Carlström

Förvaltning
Daniel Ståhlgren               Teknisk förvaltare, GUAB
Ann Olsén                         Ekonomisk förvaltare, GUAB

Annika Hermansson         Ekonomisk förvaltare, GUAB

Soluppgång i mars 2009