Styrelsemedlemmar

Ordförande
Cecilia Magnusson             Brf Terra Nova
 

Arbetsutskott
Cecilia Magnusson             Brf Brf Terra Nova
Björn Demme                     Brf Kajkanten
Åke Nilsson                        Brf Ångaren Artemis
 

Ordinarie ledamöter
utöver ovanstående

Tony Gyllberg                     Bostadsbolaget
Hanna Ternevall                 Fastighetskontoret
David Holmdahl                 Castellum Väst AB
Thomas Lydhig                  Sörhallspromenaden 
Roger Nordh                      Västra Eriksbergs Samf.förening
Peter Lorentzon                 Brf Maskinkajen

Suppleanter

Daniel Lindblom                 Brf Bockkranen
Tomas Eriksson                 Brf Tre Lejon
Christer Ställvik                  Brf Kvarnen
Titti Tindvall                        Brf Vinga
Agneta Walton                   Brf Sjöportsterassen
Andrea Meiling                   Brf skotet
 

Revisorer
Externrevisor                      Kjell Eriksson, Revisorsringen
Internrevisor                       Henrik Lützen
Intern revisorsuppleant       Marianne Carlström

Förvaltning
Daniel Ståhlgren                 Teknisk förvaltare, GUAB
Ann Olsén                           Ekonomisk förvaltare, GUAB

Annika Hermansson           Ekonomisk förvaltare, GUAB

Soluppgång i mars 2009