Styrelsens kontaktuppgifter samt ansvarsområden

Eriksbergs Samfällighetsförening.

Org.nr 716444-8453

Lennart Börjesson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande samt Arbetsutskottet

lennart.borjesson@hotmail.se
Mobil. 0722-45 91 00

Åke Nilsson

Arbetsutskottet

Ansvarsområde: Arbetsutskottet, Kajerna, Ga4 parkeringar samt Ga10 sopsug

ake.nilsson@banhof.se


Björn Demme
Arbetsutskottet
Ansvarsområde. Arbetsutskottet, Kajerna, Ga4 parkeringar samt Ga10 sopsug
bjorn.demme@gmail.com