Bilder med markeringar för respektive område

Exempelbild på markerat fotografi. Exempelbild på markerat fotografi.

Här hittar du bilder på områden som ligger under Eriksbergs Samfällighetsförening. På respektive bild finner du en markering som specificerar områdesdel, fastighetsnummer och liknande. Den röda strecken visar fastighetsgräns mot Ga2 (kajen) eller Ga4 (allmäna ytor) eller Ga3 (Barchmanns Plats).

Bilder för nedladdning