Referat från Styrelsemöten

2013-02-19
Rapport teknisk förvaltning:
GA2:Problem med översvämmat avloppssystem på Östra sidan av Sörhallstorget, avloppen spolande och undersökta, inga fel hittades, forsatt undersökning i samarbete med NÄU.
Pollarna på kajen börjar bli dåliga/rötskadade i toppen, vi gör ett test med att fylla igen skador samt skydda ändträ med syntetisk massa.
GA4, inget att rapportera
GA10, sopsugsterminalen har städats under september.

Rapport ekonomisk förvaltning:
Ga2, inga större avvikelser
Ga4, avsättes ytterligare 250 tkr i investeringsfonden
Ga10, har förändringar mot prognosen pga en akut större reparation av sopsugen

Övrigt:
Sörhallskajen har problem med brunnar som rinner över och orsakar halka på vintern, försök med att fräsa spår och sätta brunnar, detta ska utvärderas under våren.
Skrivelse om att båten Princess som anses störande, styrelsen menar att den är en del i en levande kaj med mångfald och båtliv.
Efter översyn verkar vi kunna få ihop ytterligare 7 parkeringar i området, dessa komemr målas upp så snart som möjligt
Planering av Västerhavsveckan pågår för fullt, Lennart berättade.
Lantmäteriet godkände Studio 57 och 58:s urträde ur samfälligheten, beslutet kommer att överklagas av samfälligheten.