Ga4 betyder "gemensamhetsanläggning 4"

Ga4 omfattar de gemensamma ytorna i området från tegelmonumentet "Vindarnas Tempel" i öst till Kvarnpirsgatan i väst, men då enbart söder om Ö. Eriksbergsgatan som tillhör Göteborg Stad.

Västerut från Kvarnpirsgatan finns en egen samfällighet som heter Ga3 "Barchmanns Plats" där Eriksbergstorget ingår.

 

Bratteråsparken med vår fina spegeldamm ingår i Ga2.