Ga2 betyder "gemensamhetsanläggning 2"

Ga2 omfattar kajerna från tegelmonumentet "Vindarnas Tempel" i öst till stenskulpturen "Havets port" i väster.

Bratteråsparken ingår också i Ga2.

 

Kajerna heter från öst till väst Sörhallskajen, Spontkajen samt Maskinkajen.

 

Samfälligheten äger ytskiktet som träbryggor, stensättningar och där ingen annan ytbeläggning finns, 5 cm ner i betongkonstruktionen. Själva betongkonstruktionen ägs av Älvstranden Utveckling AB.

Kartan bredvid visar vad som ingår i Ga2.

Pirarna ägs utav Älvstranden Utveckling AB.

 

Att förtöja båt längs kajerna är tillåtet, men det kan vara problem att ha båten förtöjd då hög sjögång förekommer och det är strömt vatten i älven.