Om oss

Vad är Eriksbergs samfällighetsförening?

Eriksbergs samfällighetsförenings uppdrag innebär att ansvara och underhålla den mark som ligger inom samfällighetens område. Sopsugen ingår även i samfällighetens förvaltning.

Ekonomisk som teknisk förvaltning utförs av Guab.

Namn och adress
Eriksbergs Samfällighetsförening (org.nr.7464444-8453)
c/o GUAB
Östra Eriksbergsgatan 16
417 63 Göteborg
Tel GUAB, kontor 031-51 52 47
Tel GUAB, fastighetsskötsel 031-51 52 40
Bankgironummer 5906-9930

Gränsdragningar är fastställda enligt Lantmäteriförrättning från 2007. Kartor på hemsidan visar gränserna.

Enkelt förklarat, innefattar området kajen från Kirkebys monument "Vindarnas Tempel" i öst från Sörhallskajen, till Styrfarten i väst vid Maskinkajen. Däremellan ligger Spontkajen där pirarna finns. Kajområdet benämns Ga2 (gemensamhetsanläggning). Ga2 innefattar även Bratteråsparken med spegeldammen bakom Quality Hotell 11.

Pirarna längs kajen ägs och sköts av Älvstranden Utveckling AB:

Pirarna benämns:

Dockepiren, där River Café ligger,

Kvarnpiren, där "FISKHUSET SVANEN" ligger.

Pir 5 (Spontpiren),

Pir 4 (Bogserpiren där Ostindiefararen Götheborg ligger)

Innanför kajerna ägs fastigheterna av de olika fastighetsägare som finns, men gator och områden runt fastigheterna upp mot Östra Eriksbergsgatan ägs av samfälligheten. Från Sagolandsvägen ner mot kajen och bort till Kvarnpirsgatan i väst. Detta område benämna Ga4.

Från Kvarnpirsgatan och Sjöporten västerut till Styrfarten ägs gatorna och området av en samfällighet som heter Barchmanns Plats. (länk finns)

 

I samfälligheten finns för att hantera vårt avfall en sopsugsanläggning (benämns Ga10) som betjänar ett långt större område än den samfällda marken, där dessa medlemmar köpt in sig. Sopsugens område sträcker sig från västra Sannegårdshamnen till Västra Eriksberg. Även vissa fastigheter norr om  Ö. Eriksbergsgatan är anslutna till sopsugen. Detta gäller de fastigheter som är byggda eller ombyggda från den gamla "Kvarnen Juvel"

 

Sopsugen Ga10 är en anläggning med nergrävda rör i marken, där de sorterade soporna transporteras till en enda uppsamlingsstation "SUGEN" som ligger norr om Quality Hotell 11, med containers för de olika sopfraktionerna. Där hämtas soporna och detta system minskar den tunga trafiken med sopbilar i området.

Våra olika sopfraktioner är följande:

Biologiskt avfall,

Restavfall,

Tidningar.

De olika Ga (gemensamhetsanläggningar) är:

Ga2 = Kajer samt Bratteråsparken.

Ga4 = Övriga områden och gator runt fastigheter etc.

Ga5 = Vattenförsörjning för ett fåtal fastigheter

Ga10 = Sopsugen

Styrelsens uppdrag är att förvalta ovan nämnda områden både tekniskt och ekonomiskt.

Föreningens styrelse skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

 

Som hjälp i detta arbete har samfälligheten valt att sedan många år anlita Guab att sköta förvaltningen.

Guab är historiskt förknippad med Eriksberg långt tillbaka i tiden även under den aktiva varvsperioden.

Guab är och har alltid varit ett familjeföretag med inriktning på serviceinriktad entreprenadverksamhet i området.

GÖTHEBORG