Vad gör styrelsen på sina möten?
 


Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år och diskuterar då många olika frågor. Vi är 15 st. i styrelsen från olika Brf´er samt Bostadsbolaget, Familjebostäder och Eklandia fastigheter.
Ca 2 veckor innan varje möte träffas ordföranden, vice ordföranden samt Annica Tisell från Älvstranden Utveckling AB i ett AU-möte. (Arbetsutskottsmöte)

Alla styrelsemöten börjar med att man går igenom dagordningaen (lite mötesformalia,) och efter det lite om vad som skett av underhåll, reparationer det sk tekniska underhållet. Ekonomin kommer näst på tur, här går man igenom hur det har gått, hur man tror att det kommer att gå och gör en prognos för framtiden. Man försöker planera för vilket underhåll som kan behöva göras i framtiden, både på kort och lång sikt.

Sedan kommer man oftast till punkten som handlar om "Övriga frågor", här kan det handla om nästan vad som helst som gäller området. Här är ett litet axplock av 2014 års övriga frågor:
- Parkeringssituationen, bristen på P-platser
- Tillbyggnad av ett antal P-plaser vid Sörhallen
- Underhåll av kajerna, framtiden för kajerna
- Nytt avtal med Västia Parkering efter offertrunda
- Frågan om Studio 57 och 58:as återinträde i Ga 10
- Värdering av sopsugsanläggningen och uppskrivning av densamma.
- Kretslopp och Vattens återkommande avgiftshöjningar


Under rubriken "Samfälligheten" kan du läsa referat från våra styrelsemöten.

 

Så här trevligt har vi det på våra AU-möten!