Vad gör styrelsen på sina möten?
 


Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år och diskuterar då många olika frågor. Vi är 15 st. i styrelsen från olika Brf´er samt Bostadsbolaget.

Alla styrelsemöten börjar med att man går igenom dagordningaen (lite mötesformalia,) och efter det lite om vad som skett av underhåll, reparationer det sk tekniska underhållet. Ekonomin kommer näst på tur, här går man igenom hur det har gått, hur man tror att det kommer att gå och gör en prognos för framtiden. Man försöker planera för vilket underhåll som kan behöva göras i framtiden, både på kort och lång sikt.

Sedan kommer man oftast till punkten som handlar om "Övriga frågor", här kan det handla om nästan vad som helst som gäller området. Här är ett litet axplock av 2022 års övriga frågor:
- Parkeringssituationen, bristen på P-platser
- Underhåll av kajerna, framtiden för kajerna
- Nytt avtal med Envac
- Kretslopp och Vattens återkommande avgiftshöjningar


Under rubriken "Samfälligheten" kan du läsa referat från våra styrelsemöten.

 

Så här trevligt har vi det på våra AU-möten!